Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

Pogoń Litewska – Coat of Arms of the Czartoryski family.
The Dynastic title of Prince (Kniaź, Książe) for the Czartoryski Pogoń Litewska Family was confirmed in Poland and Lithuania in 1569; in Hungary in 1442 and 1808; in Austria in 1785 and 1863; and in the Kingdom of Poland in 1815, 1819 and 1824.  
The qualification of Durchlaucht (Serene Highness) was accorded to all members of the family in Austria on July 20th 1905.
Please note that there are two other unrelated Czartoryski families with Coat of Arms Lubicz and Starykoń.

Welcome to the Czartoryski genealogy website. This website is meant as a research and documentation resource about the Czartoryski family and other Polish families. It is meant as a collaborative platform, where contributions are welcome.

GENEALOGY DATABASE (DOWN due to privacy issues): Descendants of Prince Adam Kazimierz Czartoryski – General Ziem Podolskich (1734-1823) with spouses and their descendants, by Jerzy Czartoryski 

Due to privacy issue we have taken down the above database.

I will appreciate comments, corrections and additions, as well as short biographical notes and pictures (preferably passport type portraits in jpg format) to be included in the next version. Anyone who would like to have her/his e-mail address displayed in the next version should send me their address together with an authorization.

Wszystkich zainteresowanych proszę o komentarze, poprawki i uzupełnienia. Zwracam sie również z prośbą o krótkie noty biograficzne oraz fotografie (najchętniej w formie portretowej/paszportowej w formacie jpg), które to chciałbym zamieścić w następnej edycji. Jeżeli ktoś życzy sobie aby jej/jego adres e-mailowy został zamieszczony w następnej wersji, musi przesłać mi takowy adres wraz z upoważnieniem. Myślę że to dobry pomysł, który może ułatwić kontakt pomiędzy krewnymi i powinowatymi.

Jerzy Czartoryski

Links related to the Czartoryski family and other Polish families, as well as other useful resources.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close